تحقیق در مورد روان درمانی

تحقیق در مورد روان درمانی
توضیحات محصول
تحقیق در مورد روان درمانیReviewed by peakfile on Aug 30Rating: 5.0تحقیق در مورد روان درمانیتحقیق در مورد روان درمانی فایل تحقیق آماده مقالات جدید سال 97 تحقیق دانش آموزی تحقیق دانشجویی دانلود فایل

تحقیق در مورد روان درمانی

 

تحقیق در مورد روان درمانی

تحقیق در مورد روان درمانی

مقاله

 مقاله در لغت به معنای گفتار، مبحث، سخن، قول و فصلی از کتاب یا رساله آمده است .

در فرهنگ معین یکی از معانی این کلمه را نوشته ای دانسته شده که درباره موضوعی نویسند.

پیشینه مقاله نویسی در زبان فارسی چندان نیست.

درکشور ما مقاله نویسی از نیمه دوم قرن سیزدهم  فراتر نمی رود.

درواقع روزنامه و مقاله همزاد هستند،به اوایل قرن هفدهم میلادی که نخستین نشریه ها انتشار یافت هماهنگ است.

ادموندبورک فیلسوف و سیاستمدار انگلستانی روزنامه نگاران را اینگونه مورد خطاب قرار می دهد:

” آقایان شما رکن چهارم دمکراسی هستید.”

معمولا مقاله به آنگونه از نوشته ها اطلاق میشود،

که هدف نویسنده آن بررسی یکی از مسائل علمی، ادبی، اجتماعی، اخلاقی و جز آنها باشد و  بخواهد با پژوهش دقیق و دقت از جوانب امر موضوع را به اثبات رساند، یا نفی کند.

 

روان درمانی

اصل اساسی در روان درمانی،آن رابطه عاطفی و انسانی است که بیمار و متخصص با یکدیگر برقرار می کنند.
در این جریان،بیمار تجارب و رفتارهاي جدیدي فرا می گیرد که او را در برطرف کردن مشکلات و سازگاري با محیطش کمک می کند.
روان درمانی نه جلسه پند و اندرز است.

نه به منظور درد دل کردن بیمار با روانکاو روان درمانی فرآیندي است که در آن بیمار عواطف،احساسات ورفتارهاي ناصحیح را از دست بدهد و بجاي آن رفتار صحیح تر،مناسب تر ومفیدتر را می آموزد.
اهداف روان درمانی عبارتند از
*تغییر الگوهاي آسیب زاي رفتاري
*بهبود احساس ارزشمندي
*حل و فصل تعارضها معیارهاي روان درمانی معیارهاي روان درمانی،تا اندازه اي به روشهاي مختلف درمانی بستگی دارد
معیارهاي مشترك در روشهاي روان درمانی هاي مختلف شخصی که مشکلی دارد،براي گرفتن کمک به متخصص مراجعه می کند و به او پول می
دهد تا او را در حل مشکلش یاري دهد.

برای مشاهده سورس کد ها و ویدیوهای آموزشی بیشتراینجا کلیک کنید