تحقیق در مورد انگل ها و بیماریهاي انگلی

تحقیق در مورد انگل ها و بیماریهاي انگلی
توضیحات محصول
تحقیق در مورد انگل ها و بیماریهاي انگلیReviewed by peakfile on Sep 8Rating: 5.0تحقیق در مورد انگل ها و بیماریهاي انگلیتحقیق در مورد انگل ها و بیماریهاي انگلی فایل تحقیق آماده مقالات جدید سال 97 تحقیق دانش آموزی تحقیق دانشجویی دانلود فایل

تحقیق در مورد انگل ها و بیماریهاي انگلی

 

تحقیق در مورد انگل ها و بیماریهاي انگلی

تحقیق در مورد انگل ها و بیماریهاي انگلی

 

مقاله

 مقاله در لغت به معنای گفتار، مبحث، سخن، قول و فصلی از کتاب یا رساله آمده است .

در فرهنگ معین یکی از معانی این کلمه را نوشته ای دانسته شده که درباره موضوعی نویسند.

پیشینه مقاله نویسی در زبان فارسی چندان نیست.

درکشور ما مقاله نویسی از نیمه دوم قرن سیزدهم  فراتر نمی رود.

درواقع روزنامه و مقاله همزاد هستند،به اوایل قرن هفدهم میلادی که نخستین نشریه ها انتشار یافت هماهنگ است.

ادموندبورک فیلسوف و سیاستمدار انگلستانی روزنامه نگاران را اینگونه مورد خطاب قرار می دهد:

” آقایان شما رکن چهارم دمکراسی هستید.”

معمولا مقاله به آنگونه از نوشته ها اطلاق میشود،

که هدف نویسنده آن بررسی یکی از مسائل علمی، ادبی، اجتماعی، اخلاقی و جز آنها باشد و  بخواهد با پژوهش دقیق و دقت از جوانب امر موضوع را به اثبات رساند، یا نفی کند.

 

انگل به موجود زنده اي اطلاق می شود که در داخل یا خارج بدن موجود دیگري زیست
می کند و زندگی خود را از وجود آن حیوان تامین می کند. زندگی انگلی عبارتست از
یکی از اشکال همزیستی فیزیولوژیکی بین دو حیوان از دو جنس مختلف که یکی از
آنها (انگل) معمولا کوچکتر و ضعیفتر بوده و در سطح یا داخل بدن جنس قویتر (میزبان)
زندگانی و تغذیه می کند و در بدن او ایجاد اختلال می نماید. این همزیستی ممکن است
دائمی یا موقت باشد .
طبقه بندي انگلهاي انسانی
تک سلولی
۱٫ ماستیگوفورا :تاژکدارانی که یک یا چند تاژك شلاقی دارند و یا در بعضی
گونه ها داراي غشاي مواج هستند. مثل تریپانوزوما.
۲٫ سارکودینا :آمیبی شکل می باشد مثل انتامبا.
۳٫ اسپوروزوآ :داراي چرخه زندگی پیچیده با دو مرحله متناوب تولید مثل جنسی
و تولید مثل غیر جنسی می باشند. این دو مرحله معمولا نیاز به دو میزبان مختلف
دارد. مثل کوکسیدیا و هماتوزوآ.

 

برای مشاهده سورس کد ها و ویدیوهای آموزشی بیشتراینجا کلیک کنید