تند آموزش مفاهیم شبکه های کامپیوتری

توضیحات محصول
تند آموزش مفاهیم شبکه های کامپیوتریReviewed by مهدی بابازاده on Mar 21Rating:

تند آموزش مفاهیم شبکه های کامپیوتری

در ارتباطات شبکه از قراردادهایی استفاده می شود تحت عنوان Protocol،که ارتباط کامپیوترها بر اساس آن صورت می گیرد.تا به امروز پروتکلهای مختلفی ایجاد شده است اما در ارتباطات اینترنتی و شبکه هایی که ارتباط ۲ طرفه است بیشتر از نوع( TCP/IP ) استفاده می شود. مهمترین وظیفه پروتکل فوق اطمینان پیدا کردن از صحت، ارسال اطلاعات می باشد. پروتکل هائی از این نوع ، امکانات بیشتری رابه منظور کنترل خطاهای احتمالی در ارسال اطلاعات فراهم نموده ولی بدلیل افزایش بار عملیاتی سیستم کارائی آنان کاهش خواهد یافت . از پروتکل TCPبه عنوان یک پروتکل قابل اطمینان نیز یاد می شود. علت این امر ارسال اطلاعات و کسب آگاهی لازم از گیرنده اطلاعات به منظور اطمینان از صحت ارسال توسط فرستنده است . در صورتی که بسته های اطلاعاتی بدرستی دراختیار فرستنده قرار نگیرند، فرستنده مجددا اقدام به ارسال اطلاعات می نماید.