تحقیق در مورد شوق یادگیرى ، توفان مغزى

تحقیق در مورد شوق یادگیرى ، توفان مغزى
توضیحات محصول
تحقیق در مورد شوق یادگیرى ، توفان مغزىReviewed by سینا on Sep 9Rating: 5.0تحقیق در مورد شوق یادگیرى ، توفان مغزىتحقیق در مورد شوق یادگیرى ، توفان مغزى

تحقیق در مورد شوق یادگیرى ، توفان مغزى

تحقیق در مورد شوق یادگیرى ، توفان مغزى

تحقیق در مورد شوق یادگیرى ، توفان مغزى

عنوان تحقیق : تحقیق در مورد شوق یادگیرى ، توفان مغزى

یادگیری

یادگیری کارکردیست که با آن، دانش، رفتار ها، توانمندی‌ها یا انتخاب‌های نو یا موجود به ترتیب درک یا تقویت و اصلاح می‌شوند، که شاید به یک تغییر بالقوه در ترکیب داده ها، عمق دانش، رویکرد یا رفتار نسبت به نوع و گستره ی تجارب منجر شود. توانایی یادگیری در دسترس انسان ها، جنبندگان و گیاهان و انواعی از ماشین ها قرار دارد. روند یادگیری در طول زمان، منحنی یادگیری را دنبال مینماید. یادگیری به صورت آنی انجام نمیشود، بلکه بر پایه دانسته‌های گذشته رشد میکند. بر همین پایه، دید ما یادگیری می‌تواند در راستای یک روند تعریف شود تا مجموعه‌ای از دانش شیوه ی انجام و گزاره‌هایی بر مبنای واقعیت باشند. یادگیری در نهایت به تغییراتی می انجامد که معمولاً دائمی هستند.

سید ابوالفضل حبیبى

بى شک مهمترین شرط در تمرکز حواس، علاقه است. هرچه علاقه فرد به یک موضوع بیشتر باشد ، تمرکز فکر وى بر آن بیشتر خواهد بود. متخصصان حافظه و یادگیرى معتقدند هنگامى که شخص اظهار به او مى گوییم :

نشانى منزل مسکونى ات را مى دانى ؟ چون وى پاسخ « من حافظه ندارم » مى دارد مثبت مى دهد ، مى گوییم پس تو حافظه دارى . اگر نداشتى نباید هیچ نشان و تظاهرى را از داشتن « حافظه من خیلى بد است » یا ،« من حافظه ندارم » حافظه نشان مى دادى . ولى شخص اصرار مى کند چون درس جغرافى را که دیشب خوانده بودم به خاطر نمى آورم. وقتى به زندگى او وارد مى شویم ، متوجه مى شویم به بازى فوتبال علاقه زیادى دارد. از او در این باره سؤال هایى جزیى و حاشیه اى مى پرسیم، با کمال تعجب مشاهده مى کنیم او حتى شماره پیراهن بازیکنان ، باشگاه آنها و نتایج مسابقه هاى قبلى آنها را به خاطر دارد. چه حافظه توانایى.

انواع یادگیری

  1. یادگیری ناهمخوان؛ شامل خوگیری و حساس‌شدگی.

  2. یادگیری همخوان؛ شامل شرطی‌شدن کلاسیک، شرطی‌شدن فعال، یادگیری نهفته و یادگیری بصیرت.

  3. نقش‌پذیری.

لازم است ذکر شود که برخی رفتارها تا حد بسیار بالایی ژنتیکی بوده و تغییرپذیر نمی‌باشند؛ همچون الگوهای عمل ثابت.

>>جهت مشاهده تحقیق و مقالات بیشتر اینجا کلیک کنید.<<