تحقیق درباره ی موضوع هویت

توضیحات محصول
تحقیق درباره ی موضوع هویتReviewed by پیک فایل on Sep 9Rating: 5.0تحقیق درباره ی موضوع هویتتحقیق درباره ی موضوع هویت فایل تحقیق آماده مقالات جدید سال 97 تحقیق دانش آموزی تحقیق دانشجویی دانلود فایل دانلود تحقیق ارزان

تحقیق درباره ی موضوع هویت

تحقیق درباره ی موضوع هویت

تحقیق درباره ی موضوع هویت

تعریف هویت

هویت‌ به‌ معنی‌ “چه‌ کسی‌ بودن‌” است‌ و از نیاز طبیعی‌ انسان‌ به‌ شناخته‌ شدن‌ و شناسانده‌ شدن‌ به‌ چیزی‌ یا جایی‌ برمی‌آید.

این‌ حس تعلق‌، بنیادی‌ ذاتی‌ در وجود انسان‌ دارد. برآورده شدن‌ این‌ نیاز، “خودآگاهی‌” فردی‌ را در انسان‌ سبب‌ می‌شود

و ارضای‌ حس‌ تعلق‌ میان‌ یک‌ گروه‌ انسانی‌، خودآگاهی‌ جمعی‌ و مشترک‌ یا هویت‌ بومی‌ یا ملی‌ آن‌ گروه‌ انسانی‌ را تعیین‌ می‌کند.

لذا هویت در قالب فردی و ملی قابل تعریف است.

هویت فردی شامل ویژگیهای شخصیتی یک فرد است که این ویژگی ها موجب تمایز او از دیگری می شود.

در حقیقت ابعاد مختلف شخصیت یک فرد هویت آن فرد را مشخص می کند.

و اما هویت ملی عبارتست از باز تولید و باز تغییر دائمی الگوی ارزشها، نمادها، خاطرات، اسطوره ها و سنتهایی که میراث متمایز ملتها را تشکیل می دهند.

هویت ملی مفهومی است که سعی می کند تعارضات موجود در هویت های گروهی را به نوعی

کاهش داده و آنها را در ذیل یک هویت بالاتر یعنی هویت ملی همگرا سازد.

از اینرو هویت ملی در نهایت جنبۀ غالب و مسلط دارد و سایر خرده هویت ها در ذیل آن قرار می گیرند.

 هویت‌ ملی‌ از وجوه مختلفی به قرار زیر ‌برخوردار است‌:
۱- خانواده
۲- زبان‌
۳- دین‌ و آئین‌
۴- زادگاه‌ و سرزمین‌
۵- تاریخ
۶- ایدئولوژی،‌ سنت‌ها و ارزش‌ها
۷- باورها و رفتارها
۸- دانش‌ و فنون‌
۹- خودآگاهی‌ و خودیابی‌ که ‌از نحوه‌ ترکیب‌ مولفه‌های‌ پیشین‌ پدید می‌آید.

هویت، مجموعه‌ای از تعلقات  مادی و معنوی انسان است که اصول آن از قبل شکل گرفته‌اند.

” اگر امروز از هریک از ما بپرسند که ”تو کیستی؟” (یعنی بخواهند که شما هویت خود را در برابر یک پرسش توضیح دهید)،

هر یک پاسخی را که برگرفته و متاثر از اصالت، ذهنیات، تربیت و بافت فرهنگی‌مان است،

بیان می‌داریم، از جمله: ”من ایرانی هستم“، ”من تاجیک هستم“، من انسانم“، ”، ”من مدیرم“،

”من جوانم“، ”من‌ اندیشمندم“، من هم یک بنده خدا مثل بقیه هستم“، و امثالهم.