تحقیق در مورد گازهای گلخانه ای

تحقیق در مورد گازهای گلخانه ای
توضیحات محصول
تحقیق در مورد گازهای گلخانه ایReviewed by سینا on Sep 9Rating: 5.0تحقیق در مورد گازهای گلخانه ایتحقیق در مورد گازهای گلخانه ای

تحقیق در مورد گازهای گلخانه ای

تحقیق در مورد گازهای گلخانه ای

تحقیق در مورد گازهای گلخانه ای

عنوان تحقیق : تحقیق در مورد گازهای گلخانه ای

گاز گلخانه ای

گاز گلخانه‌ای به گازی در جو یک سیاره گفته می‌شود که در محدودهٔ مادون قرمز به جذب و انتشار پرتوها می‌پردازد. این فرایند سبب اساسی اثر گلخانه‌ای است. گازهای گلخانه‌ای موجود در جو زمین که به‌طور طبیعی در آن وجود دارند شامل بخار آب، کربن دی‌اکسید، متان، دی نیتروژن مونوکسید و ازون می‌باشند اما فعالیت‌های بشری، بر میزان بسیاری از این گازها در جو افزوده‌است. در منظومه شمسی نیز جو ناهید، مریخ و تیتانشامل گازهایی می‌شود که سبب ایجاد اثر گلخانه‌ای در آن‌ها می‌شود. بدون گازهای گلخانه‌ای، میانگین دمای سطح زمین در حدود منفی ۱۸ درجه سانتیگراد میانگین حاضر خواهد بود.

اثر گلخانه ای

زمانی‌که نور خورشید به سطح زمین می‌رسد، مقداری از آن جذب شده و زمین را گرم می‌کند. چون زمین از خورشید سردتر است، آن انرژی را با طول موج‌های بلندتری نسبت به خورشید از خود می‌تاباند (نگاه کنید به تابش جسم سیاه و قانون جابجایی ویین) پیش از آن‌که آن‌ها در فضای بیرونی از دست بروند، مقداری از این طول موج‌های بلندتر توسط گازهای گلخانه‌ای در جو زمین جذب می‌شوند. جذب این انرژی تابشی باعث گرم شدن جو می‌شود (جو زمین همچنین در اثر انتقال گرمای محسوس و گرمای نهفته حاصل از سطح نیز گرم می‌شود). گازهای گلخانه‌ای، نور خورشید را هم به سمت سطح زمین و هم به سمت خارج از سطح زمین می‌تابانند. به فرایند بازتابش این نور به سمت سطح زمین که توسط جو انجام می‌شود، اثر گلخانه‌ای می‌گویند.

فعالیتهای صنعتی و کشاورزی انسان‌ها در افزایش این گازها نقش دارند. بیشترین اثر فعالیت‌های انسانی بر افزایش گاز دی‌اکسید کربن است.

موارد زیر نمونه‌ای از نقش انسان در افزایش این گازها می‌باشند:

  • سوخت‌های فسیلی و جنگل زدایی – افزایش دی‌اکسیدکربن

  • چرای دامها و کشت‌های غرقابی مثل برنج – افزایش غلظت متان

  • استفاده از CFCs در یخچال و فریزر و مبردها

نمونه‌هایی از طول عمر جوی و (GWP) برای تعدادی از گازهای گلخانه‌ای

  • دی‌اکسید کربن | دی‌اکسید کربن دارای طول عمر جوی متغیری (تقریباً ۴۵۰–۲۰۰ سال برای دگرگونیهای اندک) می‌باشد. کار اخیر نشان می‌دهد که بازیابی مقدار فراوانی از دی‌اکسید کربن وارد شده به جو ناشی از سوزاندن سوختهای فسیلی باعث ایجاد طول عمر مؤثری حدود ده‌ها هزار سال برای آن خواهد شد.

  • متان دارای طول عمر جوی ۳ ±۱۲ سال و GWP ۶۲ در طول۲۰سال، یا ۲۳ در طول۱۰۰سال و ۷ در طول۵۰۰ سال می‌باشد. کاهش GWP در کنار زمان‌های طولانی‌تر با این حقیقت همراه است که متان در اثر واکنشهای شیمیایی در جو به آب و دی‌اکسید کربن ۲ تجزیه می‌شود.

  • اکسید نیتروژن دارای طول عمر جوی ۱۲۰ سال و GWP ۲۹۶ در طول ۱۰۰سال است.

  • ۱۲- CFC دارای طول عمر جوی ۱۰۰سال و نیز میزان GWP (۱۰۰) در هر ۱۰۶۰۰سال است.

  • ۲۲- HCFC دارای طول عمر جوی ۱/۱۲سال و GWP (۱۰۰) در هر ۱۷۰۰سال می‌باشد.

  • تترا فلورومتان دارای طول عمر ۵۰۰۰۰ سال و GWP (۱۰۰) در هر ۵۷۰۰ سال است.

  • هگزافلورید سولفور دارای طول عمر جوی ۳۲۰۰ سال و GWP (۱۰۰) در هر ۲۲۰۰۰ سال می‌باشد.

>>جهت مشاهده تحقیق و مقالات بیشتر اینجا کلیک کنید.<<