تحقیق درمورد روش هاي پیوند زدن در گیاهان

تحقیق درمورد روش هاي پیوند زدن در گیاهان
توضیحات محصول
تحقیق درمورد روش هاي پیوند زدن در گیاهانReviewed by peakfile on Sep 9Rating: 5.0تحقیق درمورد روش هاي پیوند زدن در گیاهانتحقیق درمورد روش هاي پیوند زدن در گیاهان فایل تحقیق آماده مقالات جدید سال 97 تحقیق دانش آموزی تحقیق دانشجویی دانلود فایل

تحقیق درمورد روش هاي پیوند زدن در گیاهان

 

تحقیق درمورد روش هاي پیوند زدن در گیاهان

تحقیق درمورد روش هاي پیوند زدن در گیاهان

 

مقاله

 مقاله در لغت به معنای گفتار، مبحث، سخن، قول و فصلی از کتاب یا رساله آمده است .

در فرهنگ معین یکی از معانی این کلمه را نوشته ای دانسته شده که درباره موضوعی نویسند.

پیشینه مقاله نویسی در زبان فارسی چندان نیست.

درکشور ما مقاله نویسی از نیمه دوم قرن سیزدهم  فراتر نمی رود.

درواقع روزنامه و مقاله همزاد هستند،به اوایل قرن هفدهم میلادی که نخستین نشریه ها انتشار یافت هماهنگ است.

ادموندبورک فیلسوف و سیاستمدار انگلستانی روزنامه نگاران را اینگونه مورد خطاب قرار می دهد:

” آقایان شما رکن چهارم دمکراسی هستید.”

معمولا مقاله به آنگونه از نوشته ها اطلاق میشود،

که هدف نویسنده آن بررسی یکی از مسائل علمی، ادبی، اجتماعی، اخلاقی و جز آنها باشد و  بخواهد با پژوهش دقیق و دقت از جوانب امر موضوع را به اثبات رساند، یا نفی کند.

 

روش هاي پیوند زدن در گیاهان

پیوند در لغت بدین معنی است که طی آن قسمتی از یک گیاه را روي گیاه دیگر
طوري قرار می دهند که آندو پس از مدتی با یکدیگر جوش می خورند. به طوري که
گیاه حاصل از اتحاد آنها می تواند به صورت یک گیاه مستقل به رشد و نمو خود ادامه
دهد.
برخی از پژوهشگران پیوند زدن را فن خاصی می دانند که طی آن بخشی از یک گیاه با
قسمتی از گیاه تعویض می شود تا با ایجاد تکیه گاه مناسب شرایط تغذیه و رشد گیاه
جدید فراهم شود. برخی دیگر پیوند را انتقال بخشی از یک گیاه روي قسمتی از گیاه
دیگر با هدف گیاه افزایی یا براي عادت دادن گیاه جدید به شرایط محیطی ویژه تعریف
می کنند.
از نظر باغبانی ، قسمتی را که بخشهاي هوایی یک گیاه پیوند شده را بوجود می آورد،
پیوندك یا فرازیست و بخش دیگر که رشد گیاه را شامل می شود، پایه یا فروزیست
می نامند. بدون تردید هر قدر این دو قسمت از نظر صفات ژنتیکی مشابه و از لحاظ
گیاه شناسی داراي خویشاوندي نزدیکتري باشد به همان نسبت جوش خوردن بافتها
در پیوندگاه آسانتر و پایداري پیوند مطمئن تر است .

 

برای مشاهده سورس کد ها و ویدیوهای آموزشی بیشتراینجا کلیک کنید