ﻃﺮح توجیهی،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﺼﺎﻻت ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎیﮔﺎز رﺳﺎﻧﯽ

توضیحات محصول
ﻃﺮح توجیهی،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﺼﺎﻻت ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎیﮔﺎز رﺳﺎﻧﯽReviewed by صباح سعیدی on Jun 30Rating: 5.0ﻃﺮح توجیهی،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﺼﺎﻻت ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎیﮔﺎز رﺳﺎﻧﯽﻃﺮح توجیهی،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﺼﺎﻻت ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎیﮔﺎز رﺳﺎﻧﯽ

ﻃﺮح توجیهی،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﺼﺎﻻت ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎیﮔﺎز رﺳﺎﻧﯽ

ﻃﺮح توجیهی،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﺼﺎﻻت ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎیﮔﺎز رﺳﺎﻧﯽ

ﻃﺮح توجیهی،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﺼﺎﻻت ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎیﮔﺎز رﺳﺎﻧﯽ

موضوع:ﻃﺮح توجیهی،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﺼﺎﻻت ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎیﮔﺎز رﺳﺎﻧﯽ

اشتغال زایی:۳۱نفر

ظرفیت: ۲۰۰۰۰تن در سال

فهرست های مهم این طرح توجیهی عبارتند از : 

-معرفی محصول

-وضعیت عرضه وتقاضا

-بررسی تکنولوژی

مطالعات امکان سنجی مطالعات کارشناسی که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام می گیرد.در این مطالعات از نگاه بازار فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنائی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران  مورد استفاده قرار می گیرد.

گزارش های حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید اتصالات لوله های گاز رسانی با عملیات کوره ای و پرسی است. این مطالعات در قالب متولوژی فوق ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده است و سپس بررسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز بررسی و شناسایی شده است.

طرح توجیهی چیست؟ 

مطالعه ای است برای پاسخ به سوالی ساده : آیا ایده ی مورد نظر (در رابطه با کسب و کارمان) امکان پذیر است؟ در حالی که در ظاهر ساده به نظر میرسد، پیدا کرد پاسخ آن اغلب متضمن صرف انرژی های قابل توجه به منظور جست و جو در حیطه های گوناگون است. مواردی چون رقبای موجود در بازار، گزینه های مالی، ملاحظات فنی و تولیدی، عوامل فراوانی برای بررسی توجیه پذیر بودن راه اندازی هر کسب و کار تازه هستند.در ادامه به شما خواهیم گفت که چه زمانی برای آغاز فرآیند تهیه ی طرح توجیهی مناسب است؟ مواردی که لازم است در گزارش نهایی یافته هایتان به آن اشاره کنید کدام ها هستند؟ شایسته ترین فرد برای انجام این تحلیل چه کسی است؟ و پرسشنامه ها چگونه برای یافتن پاسخ برخی از فوری ترین سوالات طرح توجیهی به کمک شما می آیند.

>>جهت مشاهده سایر طرح های توجیهی فروشگاه بزرگ پیک فابل اینجا کلیک کنید<<