پاورپوینت آماده در مورد کدگذاری حوادث و سوانح

پاورپوینت آماده در مورد کدگذاری حوادث و سوانح
توضیحات محصول
پاورپوینت آماده در مورد کدگذاری حوادث و سوانحReviewed by peakfile on Nov 13Rating: 5.0پاورپوینت آماده در مورد کدگذاری حوادث و سوانحکدهای علل خارجی جراحت ها، مسمومیت ها و سایر وضعیت های بهداشتی، استراتژی هایی را جهت پیشگیری و پژوهش ارائه می دهند. انجام می شود استفاده از کدهای تشخیصی موثر نیست بلکه استراتژی های پیشگیری، وابسته به علل ایجاد صدمات هستند

پاورپوینت آماده در مورد کدگذاری حوادث و سوانح

 

کدگذاری حوادث و سوانح عنوان  مقاله ای ایست که به صورت پاور پوینت ارائه میدهیم

 

اسلاید ۱ :

کدهای علل خارجی جراحت ها، مسمومیت ها و سایر وضعیت های بهداشتی، استراتژی هایی را جهت پیشگیری و پژوهش ارائه می دهند. انجام می شود استفاده از کدهای تشخیصی موثر نیست بلکه استراتژی های پیشگیری، وابسته به علل ایجاد صدمات هستند یک تشخیص می تواند دارای علل خارجی متعددی باشد. به عنوان نمونه می توان با استفاده از کدهای تشخیصی، پارگی تصادفی ناشی از سقوط را از پارگی ناشی از یک درگیری یا حمله متمایز نمود.

اسلاید ۲

این فصل بعنوان طبقه بندی مکمل محسوب می شود. اگر مدیر بیمارستان، پژوهشگر یا هر سازمان دولتی نیاز به اطلاعات اضافی و آمارهای مهم در مورد علل خارجی داشته باشد این فصل این اطلاعات را در اختیارشان قرار می دهد. در این موارد اینکه کدام کدهای علل خارجی باید داده شود، مشورت نماید تا سیاست لازم در این زمینه اتخاذ نمایند.

اسلاید ۳ 

هر چیزی که می تواند باعث ایجاد جراحت یا اثرات نامطلوب شود در این فصل طبقه بندی شده است. کدهای علل خارجی، وضعیت جراحت یا سلامت، خود آزاری یا تجاوز غیر عمدی، تصادفی، مکان وقوع حادثه و فعالیت بیمار در زمان حادثه در این فصل قرار می گیرند. این کدها برای نشان دادن موارد زیر کاربرد دارد:
۱ چگونه جراحت ایجاد شده است (علت)
۲ قصد(غیر عمدی، تصادفی، یا عمدی بودن آن مانند: خودکشی و خود آزاری)
۳ مکان وقوعد پیشآمد (با نماد چهارم)

   اسلاید ۴ 

کد علت خارجی یا کد های سایر فصول استفاده می شود. هرچند که این کدها اغلب برای جراحت ها و مسومیت ها کاربرد دارند، برای عفونت ها یا بیماری ها به علت یک عامل خارجی و وضعیت های بهداشتی دیگر نیز کاربرد دارند مانند حمله قلبی ایجاد شده در طی فعالیت بدنی.

کدگذاری حوادث و سوانح

کدگذاری حوادث و سوانح

اسلاید ۵ :

بعضی از رده های مهم این فصل شامل موارد زیر است:
تصادفات حمل و نقل
اثرات نامطلوب و مسمومیت ناشی از داروها، مواد زیست شناختی و پزشکی
افتادن های تصادفی
اتفاقات و پیشآمدها (مانند سوختن، افتادن، ضربه دیدن) به علت شعله آتش
اتفاقات به علت عوامل محیطی و طبیعی
اثرات بعدی اتفاقات، حمله یا جراحت به خود
جراحت با قصد یا حمله
خودکشی یا جراحت به خود

اسلاید ۶ :

علاوه بر موارد فوق بخش هایی برای مداخلات قانونی عملیات جنگی/ نظامی، تروریسم، عوارض مراقبت های جراحی و پزشکی و عوامل مکمل مربوط به علت بیماری طبقه بندی شده در جای دیگر، وجود دارد. این فصل وسیع ترین فصل در ICD-10 می باشد. از مجموع ۴۰۰ رده در دسترس، ۳۷۲ رده تخصیص یافته است.
کدهای این فصل به عنوان کد اضافی جهت نشان دادن علت یک وضعیت بکار می روند و کد اصلی که اختصاص به ماهیت وضعیت دارد در فصول ۱ تا ۱۹ قرار دارد. در بیشتر موارد وضعیت اصلی در فصل ۱۹ طبقه بندی شده است