طرح توجیهی خدمات برق رسانی

توضیحات محصول
طرح توجیهی خدمات برق رسانیReviewed by پیک فایل on Jul 29Rating: 5.0طرح توجیهی خدمات برق رسانیطرح توجیهی خدمات برق رسانی خرید طرح توجیهی جدید خرید طرح توجیهی طرح کار آفرینی در سال 97 طرح توجیهی سال 97 طرح توجیهی کار آفرینی و اشتغالزایی

طرح توجیهی خدمات برق رسانی

طرح توجیهی خدمات برق رسانی

طرح توجیهی خدمات برق رسانی

 

شرح كار: 

ارايه كليه خدمات برق رساني شبكه هاي برق جهت توسعه و مرمت و سـامان دهـي در

زمين هاي (كشاورزي،صنايع، شهري و روستايي و …) كه شامل موضوعات زير مي باشد:

 

نصب انواع تيرهاي برق فشار متوسط ۲۰ كيلو وات و فشار ضعيف (۲۰۰، و ۴۰۰ و…) كه شامل

حفاري براي نصب تير به عمق يـك دهـم تيـر بـه عـلاوه شـصت سانتي متر در زمينه هاي معمولي و

حفر چاله در زميينه هاي سنگلاخ و سفت يـك دهم تير به علاوه چهل سانتی متر و پر كردن آنها با سنگ و بتون بعـد از نـصب

و اسپانس زدن تيرهاي انتقال نيرو كه توسط نيرو هاي شركت و جرثقيـل صـورت مي گيرد.

 

نــصب انــواع مقــره هــا( مقــره هــاي چرخــشي ،ســوزني، مقــره هــاي بشقابي،كششي،مهاري)

جهت عايق كردن سيم هاي شبكه برق از پايه هاي انتقـال نيرو كه هر كدام به دليل خاص و مزاياي خود را دارند.

جنس ايـن مقـره هـا از نوع شيشه و چيني مـي باشـد. نـصب آنهـا توسـط نيـرو هـاي متخـصص و كـار

آزموده شركت انجام ميپذيرد.

سيم كشي شبكه هاي بـرق و انـواع مختلـف دارد كـه اسـتفاده از آن بـر حـسب شدت جريان مجاز بر حسب آمپر استفاده مي شود.

 

مونتاژ و نصب و سرويس تابلو هاي برق كه توسط نيرو هاي متخصص با امكانـات و تجهيزات مورد نياز صورت مي پذيرد.

  • تعمير و تعويض سيم هاي شبكه هاي بـرق كـه توسـط نيـرو هـاي متخـصص بـا امكانات و تجهيزات مورد نياز صورت مي پذيرد.
  • نصب ومونتاژ و سرويس، تعمير و نگهداري سكسيونر NSA كه شامل:
  • كنترل و بازبيني به هنگام تحويل
  • نگهداري مناسب قبل از مونتاژ
  • مونتاژ و تنظيم كه بايد طبق نقش ابعاد مربوطه انجام گردد.
  • مونتاژ و تنظيم تيغه هاي حامل جريان
  • مونتاژ لوله هاي ارتباطي
  • تنظيم موقعيت كنتاكتها نسبت به همديگر
  • تنظيم لحظه عملكرد

 

>> جهت مشاهده سایر طرح های توجیهی فروشگاه بزرگ پیک فایل اینجا کلیک کنید <<