تحقیق در مورد جهان رقابتی

تحقیق در مورد جهان رقابتی
توضیحات محصول
تحقیق در مورد جهان رقابتیReviewed by peakfile on Sep 10Rating: 5.0تحقیق در مورد جهان رقابتیتحقیق در مورد جهان رقابتی فایل تحقیق آماده مقالات جدید سال 97 تحقیق دانش آموزی تحقیق دانشجویی دانلود فایل

تحقیق در مورد جهان رقابتی

 

تحقیق در مورد جهان رقابتی

تحقیق در مورد جهان رقابتی

 

مقاله

 مقاله در لغت به معنای گفتار، مبحث، سخن، قول و فصلی از کتاب یا رساله آمده است .

در فرهنگ معین یکی از معانی این کلمه را نوشته ای دانسته شده که درباره موضوعی نویسند.

پیشینه مقاله نویسی در زبان فارسی چندان نیست.

درکشور ما مقاله نویسی از نیمه دوم قرن سیزدهم  فراتر نمی رود.

درواقع روزنامه و مقاله همزاد هستند،به اوایل قرن هفدهم میلادی که نخستین نشریه ها انتشار یافت هماهنگ است.

ادموندبورک فیلسوف و سیاستمدار انگلستانی روزنامه نگاران را اینگونه مورد خطاب قرار می دهد:

” آقایان شما رکن چهارم دمکراسی هستید.”

معمولا مقاله به آنگونه از نوشته ها اطلاق میشود،

که هدف نویسنده آن بررسی یکی از مسائل علمی، ادبی، اجتماعی، اخلاقی و جز آنها باشد و  بخواهد با پژوهش دقیق و دقت از جوانب امر موضوع را به اثبات رساند، یا نفی کند.

جهان رقابتی

جهان امروز به ویژه در عصر جهانی شدن محیط رقابتی شده است. رقابت، پویایی و
تحول می آورد. در جهان رقابتی، براي برخورداري از جایگاه انحصاري باید دائم به
دنبال نوآوري و توسعه بود. در ۸ سال اخیر، در میان ۵۰۰ شرکت برتر، ۷۰ شرکتی
که همیشه بوده اند، بی وقفه نو آوري داشته اند و شرکت هایی حذف شدند که تحول
نداشتند.
شرکت ها در جهان رقابتی از طریق رقابت به جایگاه انحصاري دست می یابند.
بنابراین، کسب و کار جهانی محتاج انحصار رقابتی است و نه انحصار موهبتی. در
مفهوم راهبردي بازار، میان جهان خواري، یعنی به دست آوردن سهم بازار، با کشف
جهانِ جدید بازار تمایز مهمی وجود دارد. بنابراین، رقابت جهت گیري خاصی پیدا
می کند. جهت گیري رقابت از به دست آوردن سهم بیشتر بازار به کشف بیشتر
جهان جدید تحول می یابد. بسیاري از شرکت هاي ورشکسته، شرکت هاي
سرمایه گذاري بوده اند. رمز ورشکستگی آن ها این است که به جاي رقابتی کردن
بنگاه ها، به دلالی و خرید و فروش بنگاه ها همت گماشته اند.

 

برای مشاهده سورس کد ها و ویدیوهای آموزشی بیشتراینجا کلیک کنید