طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی احداث کافی نت

توضیحات محصول
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی احداث کافی نتReviewed by فرشاد مراحم on Jun 10Rating: 5.0طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی احداث کافی نتطرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی احداث کافی نت

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی احداث کافی نت

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی احداث کافی نت

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی احداث کافی نت

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻃﺮﺡ :ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺖ

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻃﺮﺡ :ﺷﺶ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ

ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ :ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛـﻞ : ١٦٩/٣  ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ

ﺳﻬﻢ ﺁﻭﺭﺩﺓ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ : ٣/١٩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ

ﺳﻬﻢ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ : ١٥٠ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ

ﺩﻭﺭﺓ ﺑﺎﺯﮔﺸـﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ :ﺳﻲ ﻭ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ

ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻲ :ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ

استفاده از اینترنت مستلزم وجود امکاناتی از قبیل رایانه، خط تلفن  می باشد . به منظور ایجاد امکان دسترسی همگانی به شبکه  ها به وجود آمده اند. کافی نت مرکزی است که با فراهم آوردن امکانات لازم « کافی نت » جهانی برای استفاده از اینترنت، بهره گیری از چنین منبعی را برای عموم مردم ممکن می سازد. این مراکز علاوه بر این که موجب افزایش سطح عدالت اجتماعی می گردند با توجه به حجم روزافزون تقاضای کاربری اینترنت دارای توجیه مناسب اقتصادی نیز می باشند.

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی احداث کافی نت

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی احداث کافی نت

 

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﻭﺯﻣﺮﺓ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﺮﻑ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻣﻨﺰﻝ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭ ، ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻜﺎﺭﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪﻩ ﻫﺴﺘﻴﻢ

 

طرح توجیهی چیست؟

مطالعه‌ای است برای پاسخ به سؤالی بسیار ساده: آیا ایده‌ی مورد نظر (در رابطه با کسب‌وکارمان) امکان‌پذیر است؟ در حالی که در ظاهر ساده‌ به‌نظر می‌رسد، پیدا کردن پاسخ آن اغلب متضمن صرف انرژی‌های قابل‌توجه به‌منظور جست‌وجو در حیطه‌های گوناگون است. مواردی چون رقبای موجود در بازار، گزینه‌های مالی، ملاحظات فنی و تولیدی، عوامل فراوانی برای بررسی توجیه‌پذیر بودن راه‌اندازی هر کسب‌و‌کار تازه هستند.

 

>> جهت مشاهده سایر طرح های توجیهی فروشگاه بزرگ پیک فایل اینجا کلیک کنید <<