نمودار (ER (Entity Relationship بانک

نمودار (ER (Entity Relationship بانک
توضیحات محصول
نمودار (ER (Entity Relationship بانکReviewed by پیک فایل on Nov 10Rating: 4.5نمودار (ER (Entity Relationship بانکنمودار (ER (Entity Relationship بانک ، مودار ER بیانگر ارتباط موجودیت (نهاد) های یک بانک اطلاعاتی است که کار مدل بندی داده های موجود را انجام میدهد.

نمودار (ER (Entity Relationship بانک

 

در این پست نمودار (ER (Entity Relationship بانک ارائه شده است .

 

نمودار ER بیانگر ارتباط موجودیت (نهاد) های یک بانک اطلاعاتی است که کار مدل بندی داده های موجود را انجام میدهد.برای مثال محیط عملیاتی یک بانک را در نظر بگیرید. این محیط از نهادهای مشتری، کارمند، حساب، وام و … تشکیل شده است. هرارتباط بین دو نهاد مشتری و حساب، دارای مفهومی است که بین موجودیت های آن رابطه تعلق دارد و ارتباطات دیگر فاقد آن مفهوم هستند. در واقع این مفهوم دارای یک بار اطلاعاتی و داده ای است. رابطه ها میتوانند بین چند موجودیت نیز به اشتراک گذاشته شوند و مفهوم داده ای خود را بین چند موجودیت یا نهاد قرار دهند.

نمودارهای ER از بخش های گرافیکی مختلفی تشکیل شده اند:

► مستطیل ها در این نمودار، بیانگر مجموعه نهادها هستند.

► بیضی ها مبین ویژگی ها ی مربوط به نهاد یا رابطه می باشند.

► لوزی ها بیانگر مجموعه روابط در نمودار ER هستند.

► خطوط وسیله ای برای اتصال ویژگی ها به نهادها یا روابط مربوطه و همچنین برای اتصال روابط بین نهادها به کار میروند.

► بیضی های دوخطی نشان دهنده ویژگی های چند مقداری هستند.

► خط های دوتایی مشارکت تام یک نهاد در یک مجموعه رابطه را تداعی میکنند.

پایگاه داده سیستم بیمارستان به همراه فایل SQL و نمودار ER

پایگاه داده سیستم بیمارستان به همراه فایل SQL و نمودار ER

روابط بین نهادها ممکن است یک به یک (۱:۱)، یک به چند (۱:n)، چند به یک (n:1) ویا چند به چند (m:n) باشد که به این مفاهیم کاردینالیتی نگاشت میگویند. مثلا در نمودار ER مربوط به نهاد “مشتری” و “شعبه”، این دو نهاد مجزا  هستند که به وسیله رابطه “حساب” با هم در ارتباط اند و رابطه حساب از نوع یک به چند است یعنی هر مشتری متعلق به یک شعبه است ولی هر شعبه میتواند چندین مشتری داشته باشد.

در یک نمودار ER یک موجودیت میتواند با خودش نیز در ارتباط باشد، مثلا نهاد قطعه با قطعات دیگری ساخته میشود. پس در نمودار ER مربوط به آن رابطه به خود مستطیل قطعه برمیگردد. همچنین هر رابطه خود میتواند بعنوان یک نهاد معرفی گردد که در اینصورت آن رابطه باید دارای ویژگی های و صفات خاصه مخصوص به خود باشد.

www.peakfile.com