آکرولئین

توضیحات محصول
آکرولئینReviewed by peakfile on Jul 4Rating: 5.0آکرولئین آکرولئین - طرح توجیهی - خرید طرح توجیهی جدید - طرح کارآفرینی در سال 97 - کارآفرینی و اشتغال زایی - طرح توجیهی سال 97 - خرید طرح توجیهی

آکرولئین

آکرولئین

آکرولئین

 

نام محصول : آکرولئین

ظرفیت پیشنهادی طرح : ۲۰ هزار تن

موارد کاربرد : تولید دي ال متیونین،تولید اسید آکریلیک، سنتز تجاري ۲-متیل پیریدین، عطر و طعم، دباغی چرم

اشتغال زایی : ۷۱ نفر

فهرست های مهم این طرح عبارتند از :

۱) معرفی محصول 

۲) وضعیت عرضه و تقاضا

۳) شرح فرایند و تکنولوژیهاي تولید

۴) تعیین نقاط ضعف و قوت تکنولوژیهاي موجود

آکرولئین چیست؟

آکرولئین داراي فرمول شیمیایی CH2CHCHO می باشد، که با نامهاي آکرالدهید، آکریلیک آلدئید، آلیـل آلدئید، اتیلن آلدئید، ۲ پروپن آل، پروپیلن آلدئید شناخته می شود و ساده ترین آلدئید غیراشباع می باشـد و وزن ملکولی آن ۵۶/۰۶ است. این ماده به صورت مایعی سمی، قابل اشتعال و به رنگ زرد کمرنـگ و بـا بـوي تند می باشد و قابلیت حل شدن در آب، الکل و اتر را دارد و در حضور بازدارنده ها به صـورت ناپایـدار بـوده و ممکن است به دلیل ناپایداري تبدیل به پراکسیدها شود. به علت وجـود دو عامـل پیونـد دوگانـه در سـاختار شیمیایی این ماده (گروه کربنیل و پیوند دو گانه کربن-کربن) ، ترکیـب شـدیدا واکـنش دهنـده بـوده و بـه راحتی پلیمریزه می شود.

طرح توجیهی چیست؟

مطالعه ای است برای پاسخ به سوالی ساده : آیا ایده ی مورد نظر (در رابطه با کسب و کارمان) امکان پذیر است؟ در حالی که در ظاهر ساده به نظر میرسد، پیدا کرد پاسخ آن اغلب متضمن صرف انرژی های قابل توجه به منظور جست و جو در حیطه های گوناگون است. مواردی چون رقبای موجود در بازار، گزینه های مالی، ملاحظات فنی و تولیدی، عوامل فراوانی برای بررسی توجیه پذیر بودن راه اندازی هر کسب و کار تازه هستند.در ادامه به شما خواهیم گفت که چه زمانی برای آغاز فرآیند تهیه ی طرح توجیهی مناسب است؟ مواردی که لازم است در گزارش نهایی یافته هایتان به آن اشاره کنید کدام ها هستند؟ شایسته ترین فرد برای انجام این تحلیل چه کسی است؟ و پرسشنامه ها چگونه برای یافتن پاسخ برخی از فوری ترین سوالات طرح توجیهی به کمک شما می آیند.

>>جهت مشاهده سایر طرح های توجیهی فروشگاه بزرگ پیک فابل اینجا کلیک کنید<<