بانک اطلاعاتی Access 2007

توضیحات محصول
بانک اطلاعاتی Access 2007Reviewed by مهدی بابازاده on Mar 21Rating:

بانک اطلاعاتی Access 2007

مبانی بانکهای اطلاعاتی

  • ایجاد یک بانک اطلاعاتی جدید

  • ایجاد جدول

  • ایجاد رکوردها

  • ایجاد فرمها

  • ایجاد فرمهای پرس و جو(Query)

  • ایجاد گزارش

کار با جداول

  • ایجاد تغییر در جدولها

  • ایجاد جدولهای جدید

  • مشخص کردن نوع داده

  • مشخص کردن خصوصیات فیلد

  • ویرایش رکوردها

  • پیدا کردن رکوردها

  • مرتب سازی و فیلترگذاری رکوردها

 • ایجاد ارتباط بین جدول ها

کار با فرمها

  • ایجاد تغییرات در فرم ها

  • حذف و اضافه رکوردها در فرم

  • ویرایش رکوردها در فرم

  • پیدا کردن رکوردها در فرم

  • فیلترگذاری رکوردها در فرم

کار با فرمهای پرس و جو(Query)

  • ایجاد فرم های پرس و جو

  • مرتب سازی نتایج Query

  • افزودن شرط

  • استفاده از عملگرهای بولین

  • پیدا کردن رکوردهای تکراری

  • ایجاد فرم های پرس و جوی به روز

  • ایجاد فرم های پرس و جوی حذفی

کار با گزارشات

  • قالب بندی گزارش ها

 • ایجاد برچسبهای پستی